Η εταιρική μας προσέγγιση, με το σύστημα C2C-Vantage2g, είναι η ολοκληρωμένη μεθοδολογία για επιτυχή κατασκευή έργων.  Από την αρχική ιδέα, μέχρι την ολοκλήρωση των κατασκευών, ακολουθούμε το πολυεπίπεδο σύστημα επιτυχούς δημιουργίας άρτιων κατασκευών.

Image
Κατασκευαστικές Επιλογές

Το πλέγμα επιλογών και ενεργειών, προκειμένου να επιτευχθεί ο κύριος στόχος της προσπάθειάς μας, για ποιοτικές, σύγχρονες, ασφαλείς, λειτουργικές και αισθητικές κατασκευές, στηρίζεται στις συνολικές γνώσεις του ανθρώπινου δυναμικού, στις εμπειρίες του, καθώς και την εφαρμοσμένη στρατηγική της εταιρίας μας.

Εξασφάλιση Οικονομίας

Κύριος στόχος μας είναι η δημιουργία ποιοτικών έργων με την μέγιστη οικονομία. Σήμερα – όσο ποτέ άλλοτε – είναι καθοριστικής σημασίας η κατασκευή με οικονομία. Η έρευνα και η καινοτομία, μας οδήγησε σε εύστοχες δομικές και οικονομικές επιλογές.

Ολοκληρωμένες Λύσεις

Εργαζόμαστε με βάση της λογικής ενός ρεαλιστικού τεχνοκρατικού συστήματος, διασφάλισης και αξιοποίησης δομικών έργων. Είναι το σύστημα που αποτελεί ορόσημο στην πρόοδο και βελτίωση ενός μεγάλου κύκλου εργασιών. Πρόκειται για τη συγκέντρωση δραστηριοτήτων και κωδικοποίησης εφαρμογών.

Δημιουργήσαμε τμήμα εφαρμογών δομικών υλικών.  Εφαρμόζουμε νέα συστήματα δόμησης και καινοτόμους κατασκευαστικές μεθόδους, δημιουργώντας ρεαλιστικές μελέτες εφαρμογής, με προσεγμένη σχέση μελέτης – κατασκευής. Επιλέγουμε σύγχρονα υλικά  που έχουν αντοχή στο χρόνο, εγγυημένη ποιότητα και οικονομικά.

Image
Οικονομικές Εκπτώσεις

Συγκεντρώνουμε όλες τις οικονομικές εκπτώσεις προς την εταιρία μας και τις αποδίδουμε υπέρ των ιδιοκτητών. Λόγω της σημαντικής συνεργασίας μας με προμηθευτικές εταιρίες υλικών, τυγχάνουμε εκπτώσεων επί των τιμών αγοράς υλικών. Επίσης μειώσεις πραγματοποιούν στις αρχικές προσφορές τους οι εργολάβοι που συνεργάζονται μαζί μας.

Επιλογές Υλικών

Αξιοποιούμε τις δυνατότητες που μας προσφέρουν τα σύγχρονα δομικά υλικά, υπολογίζοντας τις θετικές επιπτώσεις όταν ενταχθούν στο κτίριο. Σε πολλές περιπτώσεις διαπιστώνουμε ότι νέα και σύγχρονα υλικά μας προσφέρουν καλύτερες συνθήκες λειτουργίας, με μικρότερο κόστος.

Υποστηρικτικό Πλαίσιο

Η καλύτερη υλοποίηση των εγκεκριμένων μελετών, επιτυγχάνεται με τις λεπτομερείς αναφορές επί των μελετών εφαρμογής. Το υποστηρικτικό πλαίσιο που δημιουργούμε σε κάθε κατασκευή, αποδίδει θετικά αποτελέσματα στη ροή του χρόνου και την οικονομικότητα των κατασκευών.

This image for Image Layouts addon
Τηρούμε την οικονομική σχέση με το εφαρμοζόμενο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, η οποία είναι σημαντικός παράγοντας υλοποίησης του κάθε έργου, με την καλύτερη οικονομία. Η ροή των απαιτούμενων χρόνων κατασκευής για κάθε εργασία, δημιουργεί την οικονομική ανάγκη εκταμίευσης αντίστοιχων χρηματικών ποσών, ώστε να είναι δυνατή η απρόσκοπτη τήρηση των χρόνων που απαιτούνται.
Κινητήριος Δύναμη

Για την απρόσκοπτη λειτουργία των κατασκευών, καθορίζουμε πάντα- κατά τη σύνταξη και έγκριση της σχετικής σύμβασης έργου - τις απαιτούμενες συνθήκες διαθεσιμότητας και εκταμίευσης χρημάτων, ανά στάδιο κατασκευών. Εξ αρχής οριστικοποιείται η αναγκαία ροή εκταμιεύσεων, έτσι ώστε ο κύριος του έργου να έχει τη δυνατότητα ελέγχων προόδου εργασιών και προετοιμασίας πληρωμών.

Συντελεστής Επιτυχίας

Ο χρόνος είναι βασικός παράγοντας επιτυχίας. Η χρονική επιτυχία των έργων μας είναι αποτέλεσμα της ορθής προετοιμασίας και γενικότερης προπαρασκευής, προηγούμενα της απόφασης έναρξης των κατασκευών. Για κάθε έργο μελετούμε – σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε τους κανόνες προετοιμασίας. Με τη μέθοδο αυτή επιτυγχάνουμε μείωση απαιτούμενων χρόνων.

Οργάνωση – Προετοιμασία

Στα πλαίσια της οργανωτικής πρωτοβουλίας που αναπτύσσουμε για τα υπό κατασκευή έργα, ομαδοποιήσαμε και καθορίσαμε τις απαραίτητες προκαταρτικές ενέργειες, για την επαρκή προετοιμασία. Καταγράφοντας και αξιοποιώντας πράξεις εφαρμογής ως αρχικό στάδιο προπαρασκευής, προηγούμενα της έναρξης της κυρίως κατασκευαστικής φάσης, με χρονικά και οικονομικά θετικά αποτελέσματα.

Ροή Δραστηριοτήτων

Το διάγραμμα ροής δραστηριοτήτων είναι χρήσιμο εργαλείο της καθημερινής μας παραγωγής έργων. Πρόκειται για διάγραμμα που εφαρμόζουμε σε κάθε κτιριακό έργο, αποκομίζοντας βελτιωτικές τάσεις διοίκησης των κατασκευών. Τη σύγχρονη κατανομή δραστηριοτήτων, με την παράλληλη χρονική και τεχνική αξιολόγησή τους, την απεικονίζουμε στο χρήσιμο διάγραμμα ροής έργου.

Επιλογή Μεθόδου

Οι ιδιοκτήτες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το σύστημα κατασκευής του έργου τους. Μεταξύ του συστήματος C2C – concept to construction (από την αρχική ιδέα μέχρι την ολοκλήρωση των κατασκευών), της επιστασίας έργου, της εργολαβικής κατασκευής (με το κλειδί στο χέρι) και της απολογιστικής μεθόδου. Για κάθε τυχόν επιπλέον διευκρινήσεις είμαστε στη διάθεσή σας, στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

Σε κάθε έργο πραγματοποιούμε τις απαραίτητες ενέργειες σύνταξης και υπογραφής πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής, μεταξύ του κυρίου του έργου και της εταιρείας μας. Η διαδικασία αυτή επιβεβαιώνει την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση όλων των εργασιών, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες και τεχνικές περιγραφές. Είναι η επιβεβαίωση των σχέσεων συνεργασίας.

This image for Image Layouts addon
Σημαντική Αξία

Η αξιολόγηση των έργων κατά το στάδιο ολοκλήρωσης των κατασκευών και της παράδοσης του κτιρίου σε χρήση, είναι πράξεις σημαντικής τεχνικής αξίας. Είναι ο επίλογος της τεχνικής και οικονομικής συνεργασίας με τον κύριο του έργου. Είναι όμως και το πλέγμα εγγυήσεων δια μέσου του χρόνου, για την ποιότητα των κατασκευών. Από αυτήν εξαρτάται η αρτιότητα και η μακροζωία των εγκαταστάσεων.

Εξασφάλιση Ιδιοκτήτη

Το πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής είναι η διαδικασία εξασφάλισης του ιδιοκτήτη, κατά την οποία ελέγχονται η συμβατότητα ενσωμάτωσης υλικών και η κατασκευαστικοί μέθοδοι, σε σχέση με τους τεχνοοικονομικούς όρους των συμφωνιών. Είναι επίσης η διαδικασία που αναδεικνύει την ολοκληρωμένη εργασία, ανά κατηγορία εργασιών.

Ενδιάμεση παραλαβή

Η εταιρεία μας πραγματοποιεί - για ενδιαφερόμενους – ενδιάμεσες παραλαβές (τμημάτων έργων), σύμφωνα με τις επιλογές ιδιοκτητών. Κρίνεται η πιστότητα των υλικών και εργασιών, όπως καθορίζονται στα συμφωνηθέντα. Συντάσσονται επίσης επιμετρητικά σχέδια και σχετικοί υπολογισμοί, ενώ διαπιστώνονται μακροσκοπικά τα υλικά και ο τρόπος κατασκευών. Λειτουργώντας ως σύμβουλοι μηχανικοί.

Ποιοτική Αρτιότητα

Η διαπίστωση του είδους των κατασκευών, σε σχέση με το συμφωνημένο ποιοτικό επίπεδο τους, πραγματοποιείται ύστερα από λεπτομερείς ελέγχους που πραγματοποιούμε για κάθε περίπτωση. Οι διαπιστώσεις παραδίδονται γραπτώς και σχολαστικά αποδεδειγμένες. Χρησιμοποιώντας μεθοδολογία που στηρίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια.

Έλεγχοι Προδιαγραφών

Συγκρίνοντας την ολοκληρωμένη κατάσταση των κτιριακών εγκαταστάσεων, προκύπτουν οι σχέσεις εγκεκριμένων προδιαγραφών και πραγματικότητας. Συντάσσουμε σχετικό πρωτόκολλο, για τους ελέγχους που επιθυμείται να πραγματοποιήσουμε. Εξάγοντας χρήσιμα και αξιοποιήσιμα συμπεράσματα για τη συμπεριφορά και το status του κτιρίου σας.

Σύγχρονα συστήματα ολοκληρωμένων λύσεων